ЗДО № 4, Дубно
Рівненська область, Дубенський район

Освітні програми, що реалізуються в закладі освіти

Освітня програма, якою користується ЗДО№4: програма розвитку дитини дошкільного віку «Українське дошкілля» рекомендованої Міністерством освіти і науки України (лист Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України від 06.12.2021р. №22.1/12-Г-751)

Перелік освітніх компонентів, визначених освітніми програмами

     Базовий компонент дошкільної освіти є Державним стандартом дошкільної освіти України, який реалізується програмами та навчально-методичним забезпеченням, що затверджуються Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України.

       Базовий компонент дошкільної освіти спрямовує зусилля батьків, педагогів, психологів на розвиток творчого потенціалу дитини, що має свої особливості у дошкільному дитинстві, на своєчасне підтримання досягнень індивідуальної своєрідності неповторного життєвого шляху дитини, забезпечення психолого-педагогічного супроводу розвитку дитини у дошкільні роки.

     Базовий компонент визначає зміст і структуру дошкільної освіти за його інваріантною і варіативною складовими. Організація життєдіяльності дітей з урахуванням освітніх ліній, що включені до інваріантної та варіативної складових, дає змогу забезпечити належний рівень соціально-особистісного розвитку дітей дошкільного віку в структурі неперервної освіти.

Основні ідеї  Державного стандарту

  • пріоритет гуманістичної педагогіки, спрямованої на гуманне ставлення до дитини;
  • природовідповідність освіти, за якою в дитини треба розвивати задатки та здібності, зберігаючи її природу;
  • спільна відповідальність держави, громади, сім’ї та педагогічних працівників за рівень освіти дітей.

Оновлений Стандарт має на меті зберегти самоцінність дошкільного дитинства; визначити вимоги до рівня розвиненості, освіченості та вихованості дитини старшого дошкільного віку та забезпечити наступність між дошкільною та початковою ланками освіти.

Ціннісні орієнтири та базові принципи

 

Ціннісні орієнтири

Традиційні

Нові

  • визнавати самоцінність дошкільного дитинства, його потенціалу та особливої ролі в розвитку особистості
  • створювати умови для щасливого проживання дитиною дошкільного дитинства, що є передумовою її повноцінного розвитку та подальшої самореалізації в житті
  • поважати дитину, особливості її розвитку й індивідуального досвіду
  • зміцнювати фізичне, психічне та соціальне здоров’я дитини
  • навчати цінувати життя і добробут, створювати й підтримувати сприятливі умови для себе та інших у безпечному середовищі
  • розвивати творчі задатки, здібності й таланти дітей
  • зберігати традиції національного досвіду сімейного та суспільного виховання, щоб збагатити культурний потенціал взаємодії між поколіннями

 

 

 

 

 

Логін: *

Пароль: *