ЗДО № 4, Дубно
Рівненська область, Дубенський район

Методичний органайзер

Методична робота в закладі дошкільної освіти - це частина роботи з педагогічними кадрами щодо підвищення їх професійної майстерності, надання реальної, дієвої допомоги педагогу у процесі розвитку  їхньої майстерності як складової професійних знань, навичок і умінь.  Сьогодні методична робота стала життєвою потребою кожного окремого педагога і водночас обов'язковою вимогою суспільства. Методичний кабінет – це центр методичної роботи з педагогічними кадрами нашого дошкільного закладу.

Методичний кабінет закладу дошкільної освіти – є центром методичної допомоги практичним працівникам та поширення науково-психолого-педагогічних знань серед батьків щодо розвитку, виховання і навчання дітей дошкільного віку.

Методична служба виконує разом з адміністрацією й педагогічним колективом і за їхнім запитом наступні функції:
•    забезпечення професійною інформацією;
•    організація методичної й науково-дослідної роботи ЗДО;
•    підтримка експериментальної роботи педагогів в ЗДО;
•    діагностика й аналіз навчально-виховного процесу;
•    організація індивідуального консультування й професійної підтримки педагогів;
•    допомога педагогам в підготовці до атестації;
•    організація підвищення кваліфікації;
•    допомога щодо підвищення якості освітнього процесу;
•    виявлення, підтримка й поширення педагогічного досвіду;
•    участь і організація семінарів, конференцій, майстер-класів;
•    виявлення, підтримка й поширення педагогічного досвіду;
•    допомога, участь у розробці й проведенні експертизи інноваційних програм, методик, навчальних планів;
•    методична допомога в проведенні відкритих заходів допомога у проведенні професійних конкурсів.

Завдання методичної служби закладу дошкільної освіти відносно окремих педагогів:
•    підвищення рівня володіння педагогічними знаннями;
•    вивчення й використання у своїй професійній діяльності сучасних педагогічних технологій, методик, прийомів і способів успішного навчання й виховання;
•    мотивація педагогів до інтересу, потреби у формуванні й удосконаленні вміння займатися творчою педагогічною діяльністю;
•    підвищення рівня педагогічної майстерності, у тому числі і педагогічної гнучкості;
•    створення умов і сприяння щодо потреби у самоосвіті;
•    підвищення рівня психологічної готовності та інформаційної оснащеності вихователя;
•    формування й розвиток стійких моральних і професійних поглядів і цінностей;
•    вивчення й використання на практиці сучасних способів діагностування успішності розвитку дошкільника, форм, методів і прийомів організації серед дітей дошкільного віку саморозвитку, самореалізації, самовдосконалення;
•    підтримка й супровід педагогів, що розробляють і реалізують авторські програми, методичні рекомендації, посібники;
•    інформаційне забезпечення педагогів.
  

Завдання методичної служби щодо роботи з педагогічним колективом:
•    узгодження понять, цінностей, вироблення єдиної педагогічної позиції;
•    збереження й підтримка традицій, що не вичерпали себе;
•    сприяння створенню й підтримці творчого, конструктивного педагогічного середовища;
•    робота з батьками;
•    організація та педагогічна й змістовна підтримка інноваційної діяльності педагогів;
•    використання різноманітних стимулів, способів і організаційних рішень для підвищення кваліфікації педагогів;
•    створення умов для формування, розвитку, об'єктивної оцінки й широкого використання передового педагогічного досвіду;
•    організація, стимулювання, сприяння  суспільно-педагогічної діяльності педагогів.
 

Логін: *

Пароль: *