ЗДО № 4, Дубно
Рівненська область, Дубенський район

Правила прийому до закладу освіти

Правила прийому дітей до закладів дошкільної освіти

Відповідно до п.6 Положення про дошкільний навчальний заклад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів від 12.03.2003 №305, прийом дітей до закладу дошкільної освіти здійснюється керівником протягом календарного року на підставі заяви батьків або осіб, які їх замінюють, медичної довідки про стан здоров’я дитини, довідки дільничного лікаря про епідеміологічне оточення, свідоцтва про народження.

Заклади дошкільної освіти міста знаходяться в єдиній інформаційній системі управління освітою (ІСУО) за програмою «КУРС: Дошкілля», в якій батьки вихованців мають можливість зареєструватися на зарахування в дитячий садок, а також отримати інформацію про дитячі садки міста.

Для реєстрації дитини в електронній черзі необхідно зайти на сайт https://reg.isuo.org та ввести свої початкові дані. Далі можна відслідковувати статус поданої заявки і стежити за просуванням черги. 

Виконкомом Дубенської міської ради було принято рішення від 21.08.2014 року за №268, яким був затверджений Порядок електронної реєстрації дітей для влаштування у ЗДО  м.Дубна.

Діти пільгових категорій зараховуються першочергово. До цих категорій віднесено:

 

 1. Діти, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи (позачергово).
 2. Діти військовослужбовців (першочергово).
 3. Діти військовослужбовців військових прокуратур (першочергово).
 4. Діти з соціально незахищених верст населення (1% від загальної кількості дітей).

Система автоматично піднімає дітей вищевказаних категорій на початок черги.

Далі можна відслідковувати статус поданої заявки і стежити за просуванням черги. Крім того, є можливість переглянути інформацію про нормативну наповнюваність, про черги в дошкільні заклади, дізнатися всю необхідну інформацію про всі дитячі садки міста.

Для успішної реєстрації дитини в електронній черзі при заповненні форми заяви, необхідно вказати достовірну інформацію. Подавати заявку можна лише в один заклад дошкільної освіти. При необхідності, обраний ЗДО можна змінити, звернувшись до відповідальної особи в дошкільному закладі. Подача в електронному вигляді заяви забезпечує попередню реєстрацію дитини в електронній черзі з визначенням дати постановки на облік, яка є основою формування черговості.

Для підтвердження інформації, зазначеної в заяві, необхідно протягом 10 робочих днів з дня подання заяви звернутися до відповідальної особи в закладі дошкільної освіти з оригіналами документів (свідоцтво про народження дитини, документ, що підтверджує наявність пільг) або прикріпити до заяви скан-копії вищевказаних документів. Якщо заповнена батьками форма заяви за змістом не буде відповідати оригіналам документів або доданим скан-копіям, електронну заяву буде анульовано. Якщо інформація, зазначена в заяві, підтверджена документами, то дитина отримує постійну реєстрацію в електронній черзі за первісною датою подання заяви в електронному вигляді.

1. Для зарахування дитини у заклад дошкільної освіти  необхідні документи:

 - направлення управління освіти на зарахування дитини в ЗДО;

- заява від батьків або осіб, які їх замінюють;

- медична довідка про стан здоров’я  дитини з висновком лікаря, що дитина може відвідувати заклад дошкільної освіти;

- медична довідка про епідеміологічне оточення (довідка дійсна 3 дні);

- свідоцтво про народження дитини;

- довідка про реєстрацію місця проживання дитини

- документи, які підтверджують статус пільгової категорії сім’ї.

Пакет документів приймаються від батьків, або осіб що їх заміняють з пред’явленням відповідних документів (паспорт)

2. За дитиною зберігається місце у закладі дошкільної освіти у разі:

- її хвороби, карантину;

- санаторного лікування та реабілітації;

- на час відпустки батьків або осіб, які їх замінюють;

- у літній оздоровчий період (75 днів).

 

Порядок прийом дітей до дошкільного закладу здійснюється згідно

 «Положення про порядок електронної реєстрації дітей дошкільного віку до закладів дошкільної освіти м.Дубно»

 

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

про порядок електронної реєстрації дітей дошкільного віку до
до закладів дошкільної освіти м.Дубно

 

1. Загальні положення

 1. Електронна реєстрація дітей дошкільного віку до закладів дошкільної освіти (далі - ЗДО), що є у комунальною власності територіальної громади міста Дубно, здійснюється з метою:
 • забезпечення права дитини на доступність здобуття дошкільної освіти у ЗДО міста Дубно;
 • спрощення порядку оформлення і зарахування дітей дошкільного віку до ЗДО міста Дубно;
 • забезпечення рівності умов кожної дитини для повної реалізації її здібностей, таланту та всебічного розвитку;
 • забезпечення доступу до інформації про ЗДО, що є у комунальній власності територіальної громади міста Дубно;
 • запровадження єдиного підходу щодо прийому дітей дошкільного віку у ЗДО міста Дубно.
 1. У цьому Положенні наведені нижче терміни вживаються у такому значенні:
 • електронний реєстр дітей дошкільного віку до ЗДО (далі - Реєстр) - єдина електронна автоматизована база даних з накопичення та обробки персональних даних про дітей дошкільного віку, які стоять у черзі на зарахування, зараховані та будуть відвідувати ЗДО, що забезпечує зберігання, видачу та захист даних від несанкціонованого доступу;
 • держатель Реєстру - управління освіти Лубенської міської ради;
 • реєстратор - адміністратор відділу «Центр надання адміністративних послуг» Лубенської міської ради (далі - ЦНАП, м. Дубно, вул. Замкова,4), який здійснює внесення інформації до Реєстру, надання інформації з Реєстру та виконує інші функції, передбачені цим Положенням;

• заявник - батько або мати дитини, або особи, які їх замінюють, які виявили бажання внести дані своєї дитини до Реєстру. Особами, які замінюють батьків, є: опікуни, піклувальники, батьки-вихователі, прийомні батьки.

 1. Батьки або особи, які їх замінюють, мають право на вільний доступ до інформації, у тому числі через мережу Інтернет, щодо наявності вільних місць у ЗДО, а у разі відсутності вільних місць - до інформації щодо черги для зарахування у відповідний ЗДО.
 2. Положення діє на підставі Конституції України, законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про освіту», «Про дошкільну освіту», «Про адміністративні послуги», «Про інформацію», «Про захист персональних даних», інших законодавчих актів України.
 3. Перед записом на чергу в Реєстрі батьки або особи, які їх замінюють, зобов’язані ознайомитися з Положенням про порядок загальної міської електронної реєстрації дітей дошкільного віку до дошкільних навчальних закладів м. Дубно.
 1. Порядок внесення відомостей про дітей, які будуть відвідувати ЗДО
  1. Запис на чергу до Реєстру здійснюється у хронологічному порядку надходження заяв- анкет та є обов'язковою умовою зарахування дитини до ЗДО.
  2. Електронна реєстрація в Реєстрі не дає гарантій щодо зарахування дитини до дошкільного навчального закладу.
  3. Внесенню до Реєстру підлягає така інформація про дітей, які будуть відвідувати ЗДО:
   1. про дитину:
 • навчальний заклад, який має відвідувати дитина;
 • інформація про пільгову категорію (за наявності);
 • про необхідність відвідування спеціальних груп;
 • прізвище, ім'я, по батькові;
 • дата народження;
 • серія та номер свідоцтва про народження;
 • адреса реєстрації місця проживання;
 • бажаний рік вступу в ЗДО.
  1. про батьків:
 • прізвище, ім'я, по батькові батька або матері (або осіб, що їх замінюють);
 • контактні дані (мобільний телефон, електронна адреса - Е-таі1).
  1. Внесення до Реєстру інформації про дітей здійснюється на сайті електронної черги у ЗДО м. Дубно за адресою: Ьйр§://гец.івио. огц/ргеасйооі 8 батьками або особами, які їх замінюють, чи адміністратором ЦНАПу, у присутності батьків або осіб, які їх замінюють.

На сайті заява-анкета заповнюється в електронному вигляді. Після реєстрації інформація, що подана в заяві-анкеті, опрацьовується автоматично. При наявності пільг, зазначених у п. 3.13. цього Положення, дані опрацьовуються адміністратором ЦНАПу в разі звернення до нього заявника (проводиться сканування документів: свідоцтва про народження, документів, що підтверджують пільги).

Адміністратор заповнює заяву-анкету в присутності заявника за встановленою формою. Після успішної реєстрації для кожної заяви-анкети встановлюється автоматично статус «Прийнята спеціалістом» та присвоюється порядковий номер у черзі.

У заяві-анкеті передбачено надання згоди на обробку персональних даних батьків або осіб, які їх замінюють, та дитини відповідно до Закону України «Про захист персональних даних».

 1. Зареєструватися в Реєстрі можна тільки один раз до одного ЗДО.
 2. При необхідності внесення змін у реєстраційні дані (зміна адреси, номерів телефонів батьків тощо) заявник зобов'язаний повідомити про них, звернувшись в ЦНАП, або внести їх самостійно у персональному кабінеті заявника на сайті: 1ійр8://гец.І8ио.огд/рге8сЬооІ8. Зміни та доповнення до заяви-анкети можуть бути внесені протягом усього періоду перебування дитини дошкільного віку в Реєстрі.

У разі зміни обраного попередньо дошкільного закладу, який має відвідувати дитина, реєстрація таких змін проводиться датою внесення змін до заяви-анкети (у цьому випадку попередня заява анулюється і створюється нова заява).

 1. Заявник несе персональну відповідальність за інформацію, надану в заяві-анкеті.
 2. Реєстрація до вікових груп здійснюється станом на 01 вересня поточного року.
 3. Відмова заявнику в реєстрації відомостей надається автоматично, якщо заявлена особа вже внесена у Реєстр.
 4. Вилучення відомостей про дітей здійснюється:
 • на підставі документів, передбачених п.3.4. даного Положення для зарахування дитини до ЗДО, поданих керівнику навчального закладу, при зарахуванні дитини до ЗДО заява вилучається автоматично;
 • у разі зазначення в заяві-анкеті недостовірних персональних даних дитини та батьків (ШБ, дата народження, серія та номер свідоцтва про народження), які визначаються при подачі документів дитини до зарахування, заява вилучається держателем Реєстру.
 1. Порядок прийому дітей до ЗДО
  1. В останній робочий день квітня поточного року реєстратор роздруковує списки для комплектування груп дошкільних навчальних закладів з автоматично сформованої бази даних Реєстру та подає в управління освіти Лубенської міської ради для підготовки відповідного рішення виконавчого комітету.
  2. Прийом дітей до ЗДО здійснюється керівником з 01 вересня поточного року згідно зі списками, сформованими базою даних реєстратором, та схваленими виконкомом Лубенської міської ради, упродовж періоду комплектації груп (березень - серпень) поточного року у відповідний ЗДО та протягом року для інших вікових груп при наявності місць у ЗДО. У випадку недоукомплектування груп керівник ЗДО здійснює прийом дітей упродовж календарного року відповідно до списків, сформованих базою даних, у порядку черговості, на підставі відповідного рішення виконавчого комітету міської ради.
  3. Вільні місця виставляються керівниками ЗДО у декілька етапів: перша черга вільних місць щорічно виставляється до 5 квітня, друга черга - до 5 вересня, а потім щомісячно до 5 числа (при наявності вільних місць у ЗДО).
  4. Заявник самостійно стежить за черговістю та статусом своєї заявки в Реєстрі через мережу Інтернет або за допомогою реєстратора.
  5. У разі встановлення статусу «Допущено до зарахування» в період комплектації груп на новий навчальний рік (травень - серпень) та впродовж навчального року (вересень - квітень) заявник зобов’язується до 15 серпня подати керівнику ЗДО всі необхідні оригінали документів, передбачені п. 6 Положення про дошкільний навчальний заклад, затвердженого постановою КМУ від 12.03.2003 року № 305 (зі змінами):
 • заяву батьків або осіб, які їх замінюють;
 • свідоцтво про народження;
 • медичну довідку про стан здоров'я дитини з висновком лікаря, що дитина може відвідувати ЗДО, а для дітей у яких відсутні обов’язкові профілактичні щеплення (незалежно від причин), додатково подається висновок лікарсько-консультативної комісії лікувально-профілактичного закладу державної (комунальної) форми власності, у якому зазначено, що дитина здорова і може відвідувати навчальний заклад;
 • довідку дільничного лікаря про епідеміологічне оточення;
 • документ, що підтверджує пільги - для дітей пільгової категорії, зазначених у п.

3.13. цього Положення.

 1. Керівники ЗДО, в перший робочий день після 15 серпня, подають реєстратору списки осіб, що не з’явились для зарахування до навчального закладу.
 2. Якщо заявник не підтверджує статус, зазначений у п. 3.5 цього Положення протягом терміну, зазначеного у п. 3.5, допуск до зарахування дитини в ЗДО анулюється, статус заявника змінюється на «Відмінено допуск», а статус «Допущено до зарахування» встановлюється заявнику, наступному в черзі. При цьому за заявою-анкетою зберігаються її номер та дата реєстрації в черзі. За 3 дні до встановлення статусу «Відмінено допуск» заявник буде поінформований за допомогою телефонного дзвінка про необхідність подання документів, зазначених у п. 3.5. для зарахування у ЗДО.
 3. Для відновлення заяви в реєстрі заявник має звернутися до реєстратора з відповідною заявою або заповнити відповідну форму на сайті ййр8://ге£.І8ио.ог£/рге8сЬооІ8, після чого заяві буде повернуто статус «Прийнята спеціалістом».
 4. Прийом дітей до груп компенсуючого типу (санаторних та спеціальних) та інклюзивних груп здійснюється відповідно до абзацу 2 п. 6 Положення Про дошкільний навчальний заклад затвердженого постановою КМУ від 12.03.2003 року № 305 (зі змінами) за наявності висновку психолого-медико-педагогічної консультації м. Дубно, територіального лікувально-профілактичного закладу чи тубдиспансеру, направлення управління освіти Лубенської міської ради, індивідуальної програми реабілітації для дітей з інвалідністю та пакету документів, передбачених п. 3.5. Положення, за умови попереднього внесення дитини до списків загальної міської електронної реєстрації.
 5. Управління освіти впорядковує списки дітей до груп компенсуючого типу (санаторних та спеціальних), логопедичних та інклюзивних груп з урахуванням дати поданих медичних довідок.
 6. Реєстратор, за погодженням виконавчого комітету міської ради, відповідно до рішення виконавчого комітету від 28.05.2015 року №234 має право щорічно включати до пільгової категорії електронного реєстру для влаштування у дошкільні навчальні заклади м. Дубно не більше 1% від загальної кількості дітей, які перебувають в електронній черзі осіб, із числа:
 • дітей-інвалідів, які не мають протипоказань перебування в ДНЗ;
 • дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;
 • дітей, які перебувають під опікою чи в прийомних сім’ях;
 • дітей працівників закладів дошкільної освіти м. Дубно у разі виходу на роботу;
 • дітей, із сімей, які прибули з території Автономної Республіки Крим, м. Севастополь та з тимчасово окупованих територій України;
 • усиновлених дітей;
 • дітей, вдів або вдівців у разі виходу на роботу ;
 • дітей одиноких батьків у разі виходу на роботу ;
 • дітей працівників державної служби надзвичайних ситуацій у разі виходу на роботу.
  1. Керівники дошкільних навчальних закладів проводять прийом документів для зарахування дитини у відповідний ЗДО лише за направленнями.
  2. Прийом документів заявників пільгових категорій відбувається відповідно до цього Положення.

До пільгових категорій належать:

 • Діти, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи (позачергово).

Згідно з ч. 2 статті ЗО Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи»

 • Діти військовослужбовців (першочергово).

Згідно з ч. 4 статті 13 Закону України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей»

 • Діти, учасників бойових дій, за наявності посвідчення.
  1. У разі прийняття заявником рішення про зміну року зарахування, вікової групи та (чи) ЗДО він має звернутися до реєстратора з відповідною заявою або заповнити відповідну форму на сайті Ьпр8://гее-ізио. огц'ргезсйооі 8. При цьому за заявою-анкетою не зберігаються її номер та дата реєстрації в черзі.
  2. Переведення дітей з одного ЗДО в інший проводиться лише при рівноцінному обміні вихованцями.
 1. Забезпечення доступу до Реєстру
  1. Доступ до всіх персональних даних заявника відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» має лише держатель Реєстру, реєстратори, керівники ЗДО, які

Логін: *

Пароль: *