ЗДО № 4, Дубно
Рівненська область, Дубенський район

Річний план освітньо-виховної роботи

ПРІОРІТЕТНИЙ НАПРЯМОК РОБОТИ

ЗДО№4 м. Дубна

на 2022-2023н. р.:

 

 

Формування здорової, гармонійно розвиненої особистості, здатної до творчої самореалізації в тісній співпраці з родинами  вихованців

 

ЗАВДАННЯ

на 2022-2023н. р.:

 1. Здійснювати системні заходи, спрямовані на формування соціально-громадянської компетентності дітей - формувати основи національної свідомості дошкільника шляхом розширення знань про Україну, її історію, культуру, природні багатства.
 2. Формувати основ безпечної поведінки, стресостійкості та здорового способу життя дітей дошкільного віку в умовах воєнного стану.
 3. Продовжувати розвивати пізнавальний інтерес дітей дошкільного віку засобами ігрових освітніх технологій.

3. МЕТОДИЧНА РОБОТА З КАДРАМИ

3.1 ПІДВИЩЕННЯ ПЕДАГОГІЧНОЇ МАЙСТЕРНОСТІ

 

№ п/п

Зміст роботи

Термін

Відповідальні

Примітка

1

Проводити колективне обговорення Державних документів, рішень з питань освіти, методичних рекомендацій Управління освіти, наказів та інших нормативних документів

протягом року

 

 

 

 

 

 

директор

 

2

Ознайомити педагогічних працівників із завданнями серпневої конференції

вересень

директор

 

3

 

 

 

Особливості планування освітньо-виховної роботи у 2022/2023 навчальному році.

вересень

 

 

вихователь-методист

 

4

 

 

 

Проводити огляд та   літератури, статей з журналу «Вихователь-методист дошкільного закладу», «Методична скарбничка вихователя»,  та інших професійних видань, новинок методичної, психологічної та наукової  літератури

 

протягом року

вихователь-методист

 

5

Проводити години колективного мислення, з метою вдосконалення педагогічної майстерності та вибору найбільш ефективних методів та прийомів роботи з дітьми

 

протягом року

вихователь-методист

 

6

 

Методична платформа: «Інноваційні технології в закладі дошкільної освіти – сучасний погляд на навчання».

протягом року

вихователь-методист

 

7

Організувати взаємо- відвідування  вихователями груп один одного з метою обміну досвідом

протягом року

вихователь-методист

 

 

8

 

Брати участь у засіданнях педрад Дубенського ліцею

№ 1, відвідувати методичні об’єднання психологів та вчителів початкових класів

протягом року

психолог, вихователі старшої та короткотрив. груп

 

9

 

 

З метою підвищення самоосвіти та підготовки до атестації продовжувати вести вихователям зошит із самоосвіти та папку

 «Професійне портфоліо вихователя»

протягом року

вихователі

 

10

 

 

Організувати «Круглі столи» з питань самоосвіти.

протягом року

директор, вихователь-методист

 

11

Систематично оформляти виставку новинок методичної педагогічної та психологічної літератури

 

протягом року

 

 

 

директор, вихователь-методист

 

 

 

12

Курси підвищення кваліфікації:

- вихователі Сорочук В.В.

                       Карпець С.Ф.

- ассистент вихователя

 

Протягом

 

2023р.

-

 

13

Надавати індивідуальну допомогу педагогам. Проводити індивідуальні та групові консультації

/ за планом/

протягом року

вихователь-методист, психолог

 

14

Забезпечення умов для  навчання та оволодіння педагогами інформаційно-комунікаційними технологіями та їх широкого використання в освітньому процесі ЗДО.

протягом року

вихователь-методист, психолог

 

15

Затвердити  День здоров’я в ЗДО – четвертий понеділок місяця.

протягом року

вихователь-методист

 

16

Провести огляд груп в закладі дошкільної освіти  (підготовка до навчального року)

перша декада 09.2022

члени педагогічної ради

 

17

Індивідуальне консультування педагогічних працівників з метою підвищення ефективності педагогічної діяльності.

протягом року

директор, вихователь-методист

 

 

ПЕДАГОГІЧНІ РАДИ

2022-2023н.р.

№ п/п

Зміст роботи

Термін

Відповідальні

Примітка

 

 

 

1.1

Настановча педрада

«Новий навчальний рік – нові пріоритети».

Організація освітньої роботи в ЗДО в 2022-2023н.р.

 

 

 

 

31.08.22

 

 

 

 

 

Кириченко Т.В.

 

1.2

Психологічна підтримка учасників освітнього процесу в умовах воєнного стану

 

 

Кириченко Т.В.

 

1.3

Обговорення та затвердження річного плану роботи на 2022– 2023 н. р. Затвердження розкладу занять

 

директор

 

 

 

 

 

2.1

 

 

«Національно-патріотичне виховання дітей – формування нового українця»

Виконання рішень попередньої педагогічної ради.

 

 

 

 

29.11.22

 

 

 

 

Кириченко Т.В.

 

2.2

 

 

 

Сучасні  підходи до національно-патріотичного виховання в ЗДО

 

Мельник Т.М.

 

2.3

Актуальність національно-патріотичного виховання дітей в умовах дії воєнного стану.

 

Хмара Т.В.

 

2.4

Аналіз реалізації питання національно-патріотичного виховання дітей старшої групи (за результатами перевірки)

 

директор

 

2.5

Положення про внутрішню систему забезпечення якості освіти закладу дошкільної освіти №4

 

директор

 

3.1

 

«Система заходів з безпеки життєдіяльності дітей дошкільного віку»

 Виконання рішень попередньої педагогічної ради.

 

 

02.2023

 

 

Кириченко Т.В.

 

 

3.2

Безпека життєдіяльності: організація розвиваючого середовища.

 

Карпець С.Ф.

 

3.3

Організація роботи з дітьми дошкільного віку з безпеки життєдіяльності в ЗДО.

 

Тихончук К.С.

 

3.4

Аналіз освітньої роботи з дітьми середньої групи з безпеки життєдіяльності (за результатами перевірки)

 

директор

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1

Підсумкова педрада

«Про підсумки діяльності закладу в 2022-2023 н. р. та завдання педагогічного колективу щодо підвищення якості освітнього

процесу у 2023-2024 н. р.»

 

Інформація про виконання рішень попередньої педради

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

05.2023

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кириченко Т.В.

 

4.2

 

 

 

 Про виконання річного плану (в роботі з дітьми, батьками, педагогами)

 

Директор

 

 

 

4.3

 

Звіт практичного психолога, щодо результатів роботи з дітьми

 

 

Кириченко Т.В.

 

 

 

4.4

Обговорення та затвердження плану роботи ЗДО на літній період.

 

 

 

 

Проблемний семінар

2022-2023н.р.

№ п/п

Зміст роботи

Термін виконання

Відповідальні

 

Тема: «Національно-патріотичне виховання дітей в умовах воєнного стану»

 

 Завдання проблемного семінару:

 

 •  підвищити рівень теоретичної підго­товки педагогів щодо питань національно-патрі­отичного виховання дошкільників в умовах сьогодення;
 • розкрити необхідність посилення патріотичного виховання у ЗДО;
 • удосконалити уміння і навички педагогів щодо орга­нізації національно-патріотичного виховання до­шкільників;
 • розширити та уточнити знання  педагогів щодо принципів, методів, приймів і форм роботи з дітьми з осно­вних напрямів національно-патріотичного вихован­ня дітей дошкільного віку;
 • розвивати пізнавальний інтерес та бажання поповнювати і вдосконалювати свої знання та практичні навички для подальшої успішної роботи в умовах сучасного закладу дошкільної освіти.
 • стимулювати бажання обмінюватись практичним досвідом з проблемного питання;
 • формувати навички взаємодії досвіду і використання ефективної групової взаємодії під час проведення семінару – практикуму

 

І ЗАСІДАННЯ:

Здійснення системних заходів, спрямованих на посилення національно-патріотичного виховання дітей

 

І.1

 

Створення фундаменту для національно-патріотичного виховання в ЗДО. (Виступ-презентація)

 

10.2022

 

Кириченко Т.В.

1.2

Завдання національно-патріотичного виховання дошкільників відповідно до БКДО

 

Тихончук К.С.

 

1.3.

Практична частина:

Вироблення спільного психолого-педагогічного порадника щодо національно-патріотичного виховання дітей в умовах воєнного стану

 

 

 

 

 

 

Всі педагоги

 

ІІ. ЗАСІДАННЯ:

Створення духовно-морального простору як основи становлення особистості дошкільника та підґрунтя національної свідомості

 

 ІІ.1

 

Багатство мовлення педагога- погляд через призму сучасного законодавства (міні-лекція)

 

03.2023

 

Мельник Т.М.

 

ІІ.2

 

«Виховання духовності у дітей засобами краєзнавства (творча лабораторія)

 

 

Хмара Т.В.

ІІ.3

«Поклич пісні до мого серця…»

 

 

Делтува Н.Б.

ІІ.4

Практична частина:

Різні форми роботи з національно-патріотичного виховання

 

 

 

Всі педагоги

 

 

КОЛЕКТИВНИЙ ПЕРЕГЛЯД

 

№ п/п

Зміст роботи

Термін виконання

Відповідальні

1.

Форми роботи з національно-патріотичного виховання

 

07.02.2023

Делтува Н.Б.

2.

Форми роботи з національно-патріотичного виховання

Березень

2023

Сорочук В.В.

3.

Форми роботи з національно-патріотичного виховання

Березень

2023

Бондарчук В.В.

 

 

КОНСУЛЬТАЦІЇ ДЛЯ ВИХОВАТЕЛІВ

 

2022-2023н.р.

 

№ п/п

Зміст роботи

Термін виконання

Відповідальні

Примітка

 

 

1

 

Як розповісти дитині про війну.

 

09.2022

 

Кириченко Т.В.

 

 

 

 

2

Система роботи по формуванню національної свідомості патріотизму дітей дошкільного віку.

10.2022

Тихончук К.С.

 

 

 

3

Формування в дошкільників свідомого ставлення до власної безпеки, навичок безпечної поведінки та стрессостійкості в умовах воєнного стану.

 

11.2022

 

Сорочук В.В.

 

 

 

4

Національно-патріотичного виховання дітей - формування нового українця.

 

12.2022

 

Бондарчук В.В.

 

 

 

 

5

Розвиваємо творчий потенціал дітей під час прогулянки (зима).

 

02.2023

 

Мельник Т.М.

 

 

 

6

Ігрова діяльність дошкільників: сучасний формат.

03.2023

Карпець С.Ф.

 

 

7

Нетрадиційні техніки малювання – сучасний підхід

04.2023

Гудич Ж.В.

 

 

8.

Організація прогулянки влітку з дітьми в ЗДО

05.2023

Хмара Т.В.

 

 

             

 

4.ВИВЧЕННЯ СТАНУ ОРГАНІЗАЦІЇ

ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ ДІТЕЙ

 

 

№ п/п

Зміст роботи

Форма

 контролю

Відображення

Група/

вихователі

Термін

виконання

 

примітка

 

 

1

 

Готовність до нового навчального року

 

оглядовий

 

до відома

 

всі групи

 

09.2022

 

 

 

 

2

 

 

Дотримання вимог щодо введення ділової документації педагогів (до методичної години)

 

вибірковий

 

до відома

 

 

всі групи

 

 

1 раз на квартал

 

 

 

 

 

 

 

3

Професійна майстерність педагогів, які атестуються.

оперативний

картка

аналізу

 

До березня

 

 

3

Аналіз реалізації питання національно-патріотичного виховання дітей старшої групи

тематичний

до педради

 

старша

групи

11.2022

 

 

 

 

 

4

Рівень проведення музичних та фізкультурних свят та розваг

 

оглядовий

до відома

всі групи

систематично

 

 

 

5

 

Аналіз освітньої роботи з дітьми середньої групи з безпеки життєдіяльності

 

тематичний

 

 

до педради

   середня

група

 

02.2023

 

 

 

 

 

 

6

 

Організація життєдіяльності дітей молодшої групи

 

комплексний

до наказу

молодша група

03.2023

 

 

 

7

 

 

Дотримання правил безпеки життєдіяльності

 

вибірковий

 

до відома

 

всі групи

 

05.2023

 

 

 

 

 

5. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПЕДАГОГІЧНА РОБОТА

5.1.ВЗАЄМОДІЯ ЗАКЛАДУ ДОЩКІЛЬНОЇ ОСВІТИ

 І ЗАКАДУ ЗАГАЛЬНОЇ

СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ

 

 

до виробничої наради

 

усі групи

 

система

тично

 

№ п/п

Зміст роботи

Термін виконання

 

відповідальні

 

примітка

 

 

Організаційна і шефська робота

 

 

1

 

 

На виконання Закону України „Про дошкільну освіту ” вимог нового базового компоненту (2021р.) забезпечувати взаємозв’язок педколективу ЗДО  №4 з Дубенським ліцеєм №1, використовуючи різні форми та методи роботи

 

 

протягом року

 

педагогічні

 колективи даних

 закладів

 

 

 

2

 

Узгодити з дирекцією Дубенського ліцею №1 створення банку даних щодо дітей старшого дошкільного віку, які проживають у мікрорайоні і не відвідують заклад дошкільної освіти

 

 

до 14.09.22

 

вихователі закладу

 

 

 

3

Співбесіда із заступником директора з навчально-виховної роботи, класним керівником першого класу за підсумками успішності учнів першого класу за чверть

І півріччя н.р.

та кінець року

вихователі старшої дошк.

групи,практичний психолог

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

З метою стимулювання емоційної готовності дітей дошкільного навчання, організувати та провести  екскурсії з дітьми старшої групи в Дубенський ліцей №1:

 • для ознайомлення із територією

       та приміщенням     

       навчального закладу;

 • для ознайомлення з класом;
 • для ознайомлення з бібліотекою;
 • для ознайомлення із майстернею;
 • для ознайомлення з спортивним залом, спортивним майданчиком

 

 

 

 

 

 

 

 

10.2022

 

 

11.2022

 

12.2022

 

 

02.2023

 

03.2023

 

вихователі

старшої

групи

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

В День довкілля організовувати спільну працю учнів Дубенського ліцею №1, дітей ЗДО та батьків:
- по благоустрою території закладу дошкільної освіти;

 - виготовлення  лопаток для розчищення снігу; шпаківень, годівниць, ящиків для посівів квітів,табличок для посівів;

- ремонту іграшок-саморобок

 

 

квітень

 

 

 

протягом

року

 

вихователі старшого дошк.

віку

завгосп

вчитель трудового навчання

вчитель

почат. класу

 

 

 

6

 

Залучити старших дошкільників до участі в святах – зустрічах, що проводить міська дитяча бібліотека

згідно плану роботи бібліотеки

вихователі, бібліотекар

міської бібліотеки

 

 

 

7

 

 

З метою забезпечення соціальної компетентності старших дошкільників відвідувати виставки новинок дитячої літератури шкільних, міських бібліотек

 

згідно плану роботи бібліотеки

 

вихователі, бібліотекар

міської бібліотеки

 

 

 

8

 

 

 

 

 

Організовувати  предметно – розвивальне середовище для забезпечення різноманітної діяльності дітей дошкільної та початкової ланки з урахуванням вікових та індивідуальних інтересів

 

 

протягом

року

 

директор, завуч початкових класів

 

 

 

9

 

 

 

 

Здійснення єдиного підходу до :

- прищеплення дітям культурно – гігієнічних навичок;

- виховання культури поведінки;

-  уміння знайти себе, знайти справу за інтересами;

- дотримання режиму дня;

- сприяння загальному розвитку і оздоровлення дитини

 

 

протягом

року

 

 

вихователі, вчителі початкових класів

 

 

 

Методична робота

 

 

1

 

Продовжувати поширювати ділові контакти зі закладом середньої освіти, забезпечуючи наступність у роботі дитячого садка і НУШ

 

протягом

вересня

 

вихователь - методист,

завуч

 

 

 

2

 

 

 

З метою емоційної готовності до навчання в школі організувати та провести екскурсії:

- до школи

- до бібліотеки

- на останній дзвінок

 

 

 

 

10.2022

12.2022

05.2023

 

вихователі

старшої групи

 

 

 

3

 

 

 

З метою підвищення рівня мотиваційної готовності дитини до школи систематично використовувати в роботі:

- читання літературних творів про школу;

- бесіди з дошкільниками про школу

- знайомство дітей з правилами поведінки учнів

 

 

протягом

року

 

 

вихователі

старшої

групи

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

З метою підвищення якості організації перспективності та послідовності роботи в ЗДО та початкової школи

відвідувати уроки в першому класі, щоб виявити методи та прийоми, які використовує вчитель:

-  урок математики

-  урок читання

-  урок письма

-  урок з образотворчої діяльності

 

 

 

 

згідно плану роботи Дубенського ліцею №1

 

 

 

вихователі

старшої дошкільн.

групи

 

 

 

5

 

Організувати взаємовідвідування та взаємоаналіз занять та уроків вчителями та вихователями

згідно плану роботи ЗНЗ

вихователі

старшої дошкільн.

групи

 

 

 

6

 

 

Провести порівняльний аналіз програми загального навчального закладу та програми дітей старшого дошкільного віку «Українське дошкілля» (2021) з метою забезпечення наступності навчання в дошкільному закладі

 

 

09.2022

 

вихователі старшої

групи

 

 

 

7

 

Організувати консультації для вихователів  старших дошкільників ЗДО № 4:

 • Забезпечення психологічної безпеки особистості дитини
 • Розвиток комунікативних здібностей дітей молодшого шкільного віку

  -   Готуємо дитину до школи

 

 

 

 

10.2022

 

 

02.2023

 

 

 

05.2023

 

 

 

психолог

 

 

вчителі ліцею № 1

 

 

психолог

 

 

 

 

8

 

 

 

Організувати вивчення вихователями старших дошкільників:

 • програми навчання 1-го класу нової української школи

 

 

 

09.2022

 

вчитель початкових класів

 

 

 

9

Ознайомити вчителів першого класу:

- з новим Базовим компонентом дошкільної освіти

 • з оцінкою життєвих досягнень дошкільника та «зоною найближчого розвитку» дитини на кінець перебування в ДНЗ

 

 

 

10.2022

 

 

04.2023

 

 

 

вихователі

 

 

вихователі старшої

 групи,

психолог

 

 

 

Робота з батьками майбутніх першокласників

 

 

1

 

 

Оформити методичні рекомендації для батьків:

 • П’ять потенційних проблем майбутнього першокласника та як їх уникнути
 • Сім вправ для підготовки руки дитини до письма
 • Десять речей, які мають зробити батьки першокласника

 

 

10.2022

 

 

 

02.2023

 

03.2023

 

вихователі старшої групи.,

психолог

 

вихователі старшої групи

 

 

 

2

Консультація для батьків, які мають проблеми у підготовці до школи

04.2023

 

психолог

 

 

 

3

Систематично  проводити консультпункт із дітьми не охоплених дошкільною освітою

остання середа місяця

вихователі ,

психолог

 

 

 

4

Проводити бесіди з батьками щодо сучасних підходів мовленнєвого розвитку дітей 6 –го віку

щоквартально

вихователі, психолог

 

 

 

5

 

 

Проводити для батьків підсумкові заняття з усіх розділів програми.

Залучати батьків до активної участі у фольклорних святах, ранках, в роботі «Батьківської світлиці»

 

раз у квартал

 

 

 

 

муз. кер.,

вихователі

 

 

 

 

6

Залучати вчителів Дубенського  ліцею №1до читання лекцій для батьків з проблем навчання і виховання дітей шестирічного віку

на протязі року

дирекція  ліцею №1

 

 

                                       

 

5.2. РОБОТА З БАТЬКАМИ

 

ГРУПОВІ БАТЬКІВСЬКІ ЗБОРИ

 

Зміст роботи

Термін виконання

Відповідальні

І молодша група

І.1

«До дитячого садочка із задоволенням» 

Адаптація дітей в умовах  дошкільного закладу

09.2022

вихователі

2

«Я підкорюю світ!» що важливо пам’ятати про дітей раннього віку

 

вихователі

3

Пам’ятка «Перші кроки до дитсадка»

 

психолог

ІІ.1

«Обмінюємося досвідом»

Роль сенсорного виховання у розумовому розвитку дітей І молодшої групи.

12.2022

вихователі

2

Безпечні ігри та іграшки для дітей молодшого дошкільного віку.

 

вихователі

3

Вплив рухової діяльності на розвиток дитячого організму.

 

вихователі

ІІІ.1

«Підводимо підсумки» Розвиток мовлення дітей 3-го року життя – важлива умова їхнього розумового розвитку.

05.2023

вихователі

2

Вплив художньо-музичного мистецтва та ЗМІ на мовленнєвий досвід дитини

 

вихователі

3

Як спілкуватись з дитиною раннього віку?

 

психолог

ІІ молодша група

І.1.

«Дитячий садок – дім добра та любові»

"Я дорослішаю!" - психолого-вікова характеристика розвитку дітей 4-го року життя.

09.2022

вихователі

2

Єдність батьків  та педагогів-необхідна умова виховання особистості  (діалог)

 

вихователі

3

Що важливо знати про дитину трьох років , що б краще зрозуміти її?

 

психолог

ІІ.1.

«Безпека на кожен день»

Шляхи різні, мета одна - здорова дитина (діалог)

12.2022

вихователі

2

Навчання дітей правил безпеки.

 

 

вихователі

3

Батьки і дитина в соціальному середовищі (анкетування)

 

вихователі

ІІІ.1

«Доторкнися до природи серцем» (Круглий стіл)

05.2023

вихователі

2

Роль екологічного виховання дітей в сім'ї

 

вихователі

3

Рекомендації «Безпека дитини під час літнього оздоровлення»

 

вихователі

середня група

І.1

«Пізнання світу»

Ознайомлення із завданями програми «Українське дошкілля» щодо роботи з дітьми середньої групи

09.2022

вихователі

2

Середній дошкільний вік – період активного пізнання світу

 

вихователі

3

Буклет «Слова, які допомагають дитині зростати»

 

психолог

ІІ.1

«Безпека на кожен день»

Безпека життєдіяльності: формуємо навички в дошкільників

12.2022

вихователі

2

Хвилинки безпеки

 

вихователі

3

Анкета для батьків

 

вихователь

ІІІ.1

«Зростаємо чемними»

Запрошуємо до столу, або як виховати культуру харчування

 

05.2023

 

вихователі

2

Вивчаємо правила етикету

 

вихователі

3

Як поліпшити аппетит дитини (поради батькам)

 

вихователі

старша група

І.1

«Перетворюємо світ»

Ознайомлення із завданями програми «Українське дошкілля» щодо роботи з дітьми 5-го року життя

09.2022

вихователі

2

Завдання днз і сім’ї в роботі з навчання та виховання дітей

 

вихователі

3

Буклет «Вікові особливості спілкування»

 

психолог

ІІ.

 

 

1

 

 

«Педагогічний міст»

(групові батьківські збори з участю вчителів) 

Нова українська школа

 

 

11.2022

 

 

вчителі

 

 

2

Досягнення наших дітей

 

 вихователі

3

Психологічна готовність до школи (практичні поради)

 

психолог

ІІІ.1

«Як підготувати дитину до школи» 

Розвиток комунікативно-мовленнєвої компетентності старших дошкільників

05.2023

вихователі

2

 

 

Психологічна готовність дитини до школи (результати тестувань) 

 

 

психолог

 

3

 

 

Формування свідомого ставлення до здоров’я

 

 

вихователі

короткотривала група

І.1

«Будьмо знайомі»

Особливості психологічного та фізичного розвитку шестирічок

09.2022

вихователі

2.

Ознайомлення із завданями програми «Українське дошкілля» щодо роботи з дітьми 5-го року життя

 

вихователі

3.

Якісний потенціал дитини дошкільника

 

психолог

ІІ.

 

 

1.

«Педагогічний міст»

(групові батьківські збори з участю вчителів) 

Нова українська школа

11.2022

вчителі

2.

Досягнення наших дітей

 

вихователі

3.

Психологічна готовність до школи (практичні поради)

 

психолог

           

 

 

КОНСУЛЬТАЦІЇ ДЛЯ БАТЬКІВ

2022-2023н.р.

 

Зміст роботи

Термін виконання

Відповідальні

примітка

1

Піротехніка в руках у дітей:вживаємо запобіжних заходів

09.2022

Хмара Т.В.

 

2

Як підтримати дитину в стресових ситуаціях

10.2022

Кириченко Т.В.

 

3

Вправи для зняття мязового напруження в дитини

11.2022

Сорочук В.В

 

4

Батьки – перші вчителі музичного мистецтва для своїх дітей.

 

01.2023

Делтува Н.Б.

 

 

5

Кращі дитячі ігри для приміщень

02.2023

Бондарчук В.В.

 

6

Батькам про безпеку дитини

03.2023

Березовська В.М.

 

7

Які навички знадобляться дитині в школі

04.2023

Тихончук К.С.

 

 

8

10 способів заспокоїти дитину

05.2023

Котюк В.М.

 

 

           

 

 

6. РОБОТА МЕТОДИЧНОГО КАБІНЕТУ

ОСНАЩЕННЯ ПЕДАГОГІЧНОГО ПРОЦЕСУ

 

Зміст роботи

Термін виконання

Відповідальні

Примітка

1

Надати допомогу вихователям при підготовці документації, дидактичних матеріалів до нового навчального року

 

09.22

директор,

вихователь-методист

 

2

Скласти та затвердити перспективни план атестації та підвищення кваліфікації.

09.22

директор,

вихователь-методист

 

3

Систематизувати структуру методичної роботи на новий навчальний рік

09.22

 

 

вихователь-методист

 

4

Оформити пам’ятки, щодо дій під час  надзвичайних ситуацій

10.22

Практичний психолог

 

5

Оформити стенд: «Атестація педагогічних працівників у 2022 -2023 навчальному році»

 

10.22

вихователь-методист

 

6

Розробити методичні рекомендації:

 «Патріотичне виховання дошкільників засобами народознавства»

11.22

Тихончук К.С.

 

7

Надання індивідуальних консультацій за запитом педагогів

Протягом року

Вихователь методист

 

8

Постійно забезпечувати та розширювати функціонування сайту.

Протягом року

Педагогічні працівники

 

9

Проводити моніторинг

Жовтень,

травень

директор, вихователь-методист

 

10

Оновити тематичні куточки по безпеці життєдіяльності.

 

 

12.22

 

вихователі

 

 

11

 

 

 

 

Приймати участь в обстеженні:

- загального рівня розвитку дітей старшого дошкільного віку;

- рівня розвитку психічних процесів у дітей дошкільного віку

 

протягом року

 

вихователі,

психолог

 

12

В рамках тижня безпеки дитини провести:

- тиждень безпеки дорожнього руху /цикл занять з вивчення та закріплення правил дорожнього руху /

- тематичного заняття для  старших дошкільників по тематиці правил вуличного руху

 

 

 

 09.2022

 

 

 

09.2022

 

 

 

 

 

дошкільні групи

 

 

старші дошкільники

 

 

13

З метою ознайомлення та закріплення занять дітей  про правила протипожежної безпеки з дітьми ряд заходів:

- тематичні заняття про пожежну безпеку

Проводити в рамках місяця наступні тижні:

- Тиждень здоров’я

- Тиждень книги

- Тиждень безпеки

 

 

 

 

05.2022

 

 

 

09.2022

02.2023

10.2022

05.2023

 

 

 

 

усі групи

 

 

 

усі групи

усі групи

усі групи

 

 

14

Продовжувати працювати над підвищенням інформаційно-комп’ютерної компетентності педагогів.

протягом року

 

 

 

 

 

15

Робота над проектом річного плану на 2023/2024 навчальний рік.

 

05.23

Вихователь-методист

 

16

Оформити інформаційно - пізнавальні поради у батьківських куточках на тему «Літній відпочинок».

05.23

 

 

 

 

ВИВЧЕННЯ І ВПРОВАДЖЕННЯ ПЕРЕДОВОГО ДОСВДУ РЕКОМЕНДОВАНОГО РЕСПУБЛІКАНСЬКИМ, ОБЛАСНИМ КОМІТЕТОМ ДОШКІЛЬНОГО ВИХОВАННЯ

 

 

 

1

 

 

Поповнити картотеку ППД кращими досвідами роботи Рівне, Рівненської т.., України.

Протягом

року

вихователь-методист

2

 

 

Поповнювати в методичному кабінеті папку

„ Передовий педагогічний досвід  -- в практику роботи ДНЗ”

протягом року

вихователь-методист

 

3

Систематично поповнювати методичний кабінет інноваційними та авторськими методиками

протягом року

вихователь-методист

 

4

 

 

 

 

 

 

 

Забезпечення впровадження в практику роботи педагогічних і медичного працівників, психолога ДНЗ № 4

елементів досвіду рекомендованих відділом дошкільного виховання Управління освіти України  щодо організації навчально-виховної роботи в дитячих закладах психологічного спрямування

 

 

протягом року

 

психолог

 

 

 

 

 

5.

Забезпечувати впровадження в практику роботи вихователів новітніх технологій:

 

 • пальчикова гімнастика
 • використання символів в роботі з дошкільниками

  -   використання коректурних таблиць

    Н.Гавриш

 • впровадження ейдетики в систему роботи ДНЗ

 

 

 

 

 

протягом року

 

 

 

І молодша гр. середня гр.

 

страша гр.

 

ІІ молодша гр.

 

 

 

7.  АДМІНІСТРАТИВНО-ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

 

Зміст роботи

Термін виконання

Відповідальні

Примітка

1

Організаційна робота:

- систематично перевіряти виконання службових обов’язків працівників;

- провести комплектацію вікових груп;

- привести у відповідність штатний розпис;

- скласти тарифікаційні списки педагогічних працівників;

- робота з трудовими книжками, особовими справами  працівників;

- річні звіти;

 

- здійснення контролю за харчуванням дітей

 

протягом року

 

до 01.09.22

 

до 01.09.22

 

01.10.22

 

протягом року

 

протягом року

протягом року

 

директор

 

директор

 

директор

 

директор

 

директор

 

 

директор

 

 

ст. м/с

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Придбати для потреб дошкільного закладу:

 • миючі засоби;

 

 

щомісячно

 

 

завгосп

 

 

 

 

 

 

4

В разі потреби здійснювати поточний ремонт сантехнічного обладнання та електрообладнання кухні

протягом року

 

завгосп

 

5

Проводити підготовку закладу дошкільної  освіти до зимового періоду:

- провести ревізію сантехнічного обладнання  ЗДО

 

- підготувати інвентар для розчищення снігу

 

 

 

10.22

 

 

 

11.22

 

 

 

 

завгосп

 

 

 

завгосп,

двірник

 

 

6

 Придбати новий дидактичний матеріал для роботи з дітьми:  - кабінет психолога

- іграшки для сенсорного розвитку дітей у групі раннього віку

- посібники для розвивального навчання для дітей старшого дошкільного віку

протягом року

 

 

 

1 квартал

 

 

психолог

вихователі, батьки

 

7

Проводити заготівлю овочів, фруктів, консервації

 

Провести прибирання підвалу, підготувати овочесховище

09.22

 

 

09.22

 

завгосп, працівники кухні

завгосп

 

8

Здійснювати контроль за організацією дитячого харчування:

- за складанням меню

- технологію приготування їжі

- зберігання продуктів

 

 

постійно

постійно

 

постійно

 

 

ст. м/с

директор

 

ст. м/с

 

9

Здійснити контроль за надходженням батьківської плати

щомісячно

директор

 

 

10

Здійснити контроль за своєчасним проходженням медичного обстеження працівників

протягом року

директор, ст. м/с

 

11

Здійснювати контроль за економією електроенергії

до 08 числа кожного місяця

завгосп

 

12

Обладнати яму для стрибків у довжину

протягом року

завгосп

 

13

Придбати кімнатні рослини для покращення інтер’єру групових кімнат та приміщень ЗДО

 

протягом року

 

вихователі

груп

 

14

Здійснювати контроль за виконанням обов’язків техперсоналу

постійно

директор, завгосп

 

15

Проводити всі види інструктажів:

- охорони життя і здоров’я дітей

- дотримання правил техніки безпеки

- виробничої санітарії

- протипожежної безпеки

постійно

 

 

директор

 

 

17

Проводити перевірки з метою дотримання правил протипожежної безпеки:

- стан пожежних  виходів;

- своєчасна перезарядка вогнегасників;

- протипожежний стан овочесховища та інших підсобний приміщень

 

 

 

щоквартально

 

 

 

директор

 

 

18

Проводити рейди – перевірки санітарного стану приміщення та території, дотримання карантинних заходів

щоквартально

директор,

ст. м/с

 

19

Контролювати стан робочого інвентарю помічників вихователя, двірника ЗДО, робити поточний ремонт  меблів та  іншого обладнання

протягом року

завгосп,

робітник по ремонту

 

20

Своєчасно проводити інвентаризацію за списування твердого та м’якого інвентарю

щоквартально

кастелянша,

завгосп

 

21

Підготовка до літнього періоду:

- завести пісок у пісочниці

 

- скласти план на літній оздоровчий період

 

 

05.2023

завгосп, робітник по ремонту

завгосп

директор

 

 

 

 

 

 

ГРАФІК ПРОВЕДЕННЯ СВЯТ ТА РОЗВАГ

 ТЕАТРАЛЬНИХ ДІЙСТВ

 

 

Зміст роботи

дата

відповідальні

примітка

1

 

Пригоди Дощика

Музичні пригоди гарбузиків

Свято-квест «Гарбузовий ярмарок»

 

10.2022

10.2022

10.2022

 

музичний керівник, вихователі

ІІ молодшої

середньої і старшої груп

 

 

2

Спортивне свято „ Ростемо здоровими ”

щоквартально

 

 

музичний керівник, інструктор з фізкультури

 

 

 

3

Фізкультурні та музичні розваги

щомісяця

 

музичний керівник, вихователі

 

 

4

„День народження малят”

щоквартально

музичний керівник, вихователі

 

 

5

Небесна майстерня (до дня Святого Миколая)

12.2022

музичний керівник, вихователі

 

 

6

 

Снігу білий сніжку

Моя ялиночка

Новорічна казка

Яскраве новорічне свято новорічне

12.2022

12.2022

12.2022

12.2022

музичний керівник, вихователі

 

 

7.

Як зима з весною сперечалися

02.2023

музичний керівник, вихователі старшої групи

 

8

 

 

Весняні квіти для мами

05.2023

 

 

музичний керівник,

вихователі  середньої групи

 

 

 

9

Зореліт бажань

/випускне свято присвячене Дню захисту дітей/

05.2023

музичний керівник, вихователі старших груп

 

 

               

 

ВИРОБНИЧІ НАРАДИ

2022-2023н.р.

 

                                                      

 

Зміст роботи

Термін виконання

 

Відповідальні

Примітка

 

1.1

Затвердження режиму роботи дошкільного закладу та усіх служб

 

09.2022

 

Директор

 

 

1.2

Виконання Колективного договору та дотримання правил внутрішнього трудового розпорядку.

 

Хмара Т.В.

 

 2.1

Виконання вимог ОП та пожежної безпеки працівниками закладу

12.2022

Директор

 

 2.2

Організація харчування дітей

 

 

Котюк В.М.

 

3.1

Попередження травматизму

05.2023

Тихончук К.С.

 

3.2

Профілактика інфекційних захворювань та харчових отруєнь

 

Котюк В.М.

 

 

 

МЕДИКО - ПРОФІЛАКТИЧНІ ЗАХОДИ

 

 

Зміст роботи

Термін виконання

Відповідальні

Примітка

1

Поповнювати медичну папку новими інструкціями по організації медичної роботи

протягом року

ст. м/с

 

2

Контролювати якість ведення групової документації, зошита ранкового прийому

щомісячно

завідувач,

ст.м/с

 

3

Стежити за чітким виконанням санітарно-гігієнічного режиму:

- проводити рейди перевірки санітарного стану всіх груп, харчоблоку всіх інших приміщень

 

 

щоп’ятниці

 

 

ст. м/с

 

4

Обговорювати акти управління Держпродспоживслужби, приймати рішення

постійно

завідувач,

ст.м/с

 

5

Забезпечити групи, харчоблоки пральню пам’ятками по профілактиці кишкових захворювань

 

09.2022

 

ст. м/с

 

6

Приймати участь в здійсненні медико-педагогічного контролю на заняттях

 

постійно

 

ст. м/с

 

7

Контролювати за збереженням продуктів відповідно санітарних вимог, терміну реалізації, правильним використанням з послідуючим записом в журналі контролю

 

 

щоденно

 

 

ст. м/с

 

8

Проводити аналіз щеплень

щоквартально

ст. м/с

 

9

Поповнювати запас медикаментів

постійно

ст. м/с

 

10

Здійснювати контроль за якістю та закладкою продуктів, технологією приготування їжі

 

постійно

 

 

ст. м/с

 

 

 

 

ЛІКУВАЛЬНО-ПРОФІЛАКТИЧНА ТА ОЗДОРОВЧА РОБОТА

 

 

 

Зміст роботи

Термін виконання

Відповідальні

Примітка

1

Проводити поглиблений огляд та антропометричні вимірювання дітей:

- І молодшої групи

 

- дошкільних груп

 

 

1 раз в квартал

 

вересень, квітень

 

 

 

ст. м/с

 

2

Здійснювати диспансеризацію дітей і працівників ЗДО

 

постійно

ст. м/с

 

3

Здійснити медико – педагогічний контроль на заняттях з фізкультури, контролювати фізичне навантаження під час занять

 

протягом року

 

ст. м/с

 

 

4

Визначити кількість пропущених днів по хворобі кожної дитини

протягом року

ст. м/с

 

5

Здійснювати аналіз захворюваності  та заслуховувати звіти  вихователів щодо захворюваності дітей

протягом     року

 

ст. м/с

 

 

6

Контролювати розподілення дітей  на групи здоров’я відповідно медичних довідок дитячої поліклініки

09.22

ст. м/с

 

8

Своєчасно повідомляти батькам про профілактичні щеплення згідно календаря

 

постійно

 

ст. м/с

 

 

9

Контролювати стан повітряного та теплового режиму в групах

постійно

ст. м/с

 

 

10

Контролювати проведення переходів  та фізкультурних занять на повітрі, питний режим проведення загартовуючих процедур

 

постійно

   

ст. м/с

 

 

 

 

ПРОТИЕПІДЕМІЧНА РОБОТА

 

 

Зміст роботи

Термін виконання

Відповідальні

Примітка

1

Проводити тілесний огляд дітей і працівників ЗДО

1 раз в місяць

т.. м/с

 

2

Постійно проводити профілактику інфекційних захворювань (направляти на планові щеплення)

 

згідно плану

 

т.. м/с

 

 

3

Здійснювати дегельмінтизацію

згідно графіка

т.. м/с

 

4

Провести ретельний огляд дітей з метою профілактики сколіозу

1 раз в місяць

т.. м/с

 

5

Підготувати наочно-агітаційний матеріал про запобігання інфекційних захворювань для батьків

 

09.22

 

ст. м/с

 

 

6

Контролювати виконання правил проходження медичних оглядів

протягом

року

ст. м/с

 

7

Контролювати наявність маркування посуду, притирального інвентар’я і використання його за призначенням

 

протягом

року

  

ст. м/с

 

 

8

Проводити розгляд на виробничих нарадах всіх недоліків перевірки санітарно-епідемічного режиму в групах

 

протягом

року

 

ст. м/с

 

 

9

Проводити аналіз інфекційної захворюваності в ЗДО

протягом

року

ст. м/с

 

10

Контролювати прогладжування постійної білизни та її обмін

протягом

року

ст. м/с

 

11

Проводити контрольне обстеження дітей на ентеробіоз

щоквартально

ст. .м/с

 

 

САНІТАРНО-ОСВІТНЯ РОБОТА

 

Зміст роботи

Термін виконання

Відповідальні

Примітка

1

Систематично проводити бесіди з батьками при прийомі  дітей в заклад дошкільної освіти

постійно

ст. м/с

 

2

Систематично проводити заняття по санітарно-гігієнічному мінімумі

1 раз в місяць

ст. м/с

 

3

Систематично поновлювати медико-профілактичні  матеріали в батьківських куточках

щоквартально

ст. м/с

 

4

Випустити санбюлетні:

- Поради щодо попередження зараження грипом

- Як привчити дитину їсти овочі

- Перша долікарська допомога при пораненнях

- Щоб зміцнити імунітет, обирай продуктів харчування квінтет

- Профілактика гострих кишкових інфекцій

- У яких продуктах міститься цинк

- 10 продуктів харчування з вітаміном С

- Як зміни клімату впливають на здоров’я

- Які продукти вживати, щоб здорову усмішку мати

 

09.22

10.22

11.22

 

 

12.22

 

01.23

 

02.23

 

 

03.23

 

04.23

05.23

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ст. м/с

 

 

6

Провести бесіди з батьками:

- Адаптація дитини в умовах дошкільного закладу

- Дорослим про особисту гігієну дітей

- За день до… щеплення дитини

- Виховання у дітей культурно-гігієнічних навичок прийому їжі

- Порошок чи гель: що обрати

- Ентнробіоз – атака гостриків

- Як привчити дитину пити воду

- Правильне харчування – гармонійний розвиток

- 10 ідей, як привчити дитину чистити зуби

 

09.22

 

10.22

 

11.22

 

12.22

01.23

02.23

03.23

 

04.23

 

05.23

 

 

 

ст. м/с

 

 

 

 

 

ст. м/с

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

Провести бесіди з вихователями:

- Про  Санітарний регламент для дошкільних навчальних закладів

 - Профілактика гострих кишкових інфекцій

- Порушення постави у дітей

- Гігієна сну

- Перша долікарська допомога у випадку лихоманки при ГРВІ

- Як надати домедичну допомогу дитині за носової кровотечі;

- Як не отруїтись на Великдень;

- Алергічний риніт. Симптоматика і профілактика

 

 

09.22

 

 

10.22

 

11.22

01.23

02.23

 

03.23

04.23

05.23

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ст. м/с

 

 

 

 

8

Провести семінарські заняття з обслуговуючим персоналом:

- Повітряний режим;

- Особиста гігієна персоналу;

- Профілактика захворювань;

-

 

 

09.22

 

 

12.22

02.23

04.23

 

 

 

 

ст. м/с

 

 

 

9

Провести заняття з працівниками харчоблоку:

- Санітарний режим на харчоблоці вимоги до обладнання і інвентаря

- Технологія приготування других страв . Терміни використання  продуктів харчування, видача  готових страв на групи

 

 

 

10.22

 

 

03.23

 

 

 

 

 

 

 

 

ст. м/с

 

 

 

 

 

 

 

План роботи з безпеки життєдіяльності

                          учасників навчально-виховного процесу

на 2022-2023 н. р.

 

№ п/п

Зміст роботи

   Термін виконання

Відповідальні

 

Примітка

 

1

 

Проводити інструктажі з працівниками ЗДО: вхідний; первинний, на робочому місці;

повторний, на робочому місці;

позаплановий, цільовий

 

 

при зарахуванні на роботу,

2 рази на рік,

в разі необх.

 

директор

методист завгосп

 

 

 

2

 

Всім працівникам закладу суворо дотримуватись вимог техніки безпеки у групах і на ділянках ЗДО, виконувати вимоги інструкцій з охорони праці, посадові інструкції, інструкцій з цивільного захисту на час дії воєнного стану.

 

 

постійно

 

 

директор

 

 

 

3

 

Створити належні умов щодо цивільного захисту дітей і персоналу закладу дошкільної освіти.

 

 

постійно

 

директор

 

 

4

 

Дотримуватись періодичності навчання керівного складу ЗДО на курсах підвищення кваліфікації керівних кадрів у сфері ЦЗ.

 

 

відповідно до планів місцевих органів управ. освіти

 

директор

 

5

Урізноманітнити роботу з дітьми по дотриманню правил дорожнього руху, пожежної безпеки, поведінки в надзвичайних ситуаціях, отримання початкової правової освіти, прищеплення норм здорового способу життя, формування валеологічного світогляду та валеологічного розвитку.

 

 

постійно

 

 

 

вихователь-методист, педагоги

 

 

 

 

 

 

 

6

 

Планувати і проводити освітньо-виховну роботу щодо формування у дітей уявлень про можливі небезпеки природного і техногенного характеру і відпрацювання стереотипів поведінки при надзвичайних ситуаціях.

 

 

постійно

 

 

вихователь-методист

педагоги

 

 

7

 

В кожній віковій групі оновити інформаційний матеріал з охорони життя і здоров’я дітей, правового виховання, забезпечити наявність тематичного ігрового матеріалу, який надав би можливість відпрацювати стереотипи поведінки в умовах загрози і виникнення надзвичайних ситуацій.

 

 

протягом 09.2022

 

вихователі

 

 

8

 

Поповнювати картотеку практичного та теоретичного матеріалу з питань охорони життя та безпеки життєдіяльності дітей під час воєнного стану, їх правового виховання.

 

 

09.2022

 

вихователь-методист

 

 

 

 

 

 

 

9

 

Проводити заходи агітаційно-пропагандистського характеру з питань надзвичайних ситуацій і захисту від їх наслідків серед батьків та залучати їх до участі в заходах із питань захисту життя і здоров’я при надзвичайних ситуаціях.

 

 

протягом

року

 

директор,

вихователь-методист,

вихователі

 

 

10

 

 

Підготувати та провести тиждень з охорони праці.

 

 

04.2023

 

директор

 

 

11

 

Розробляти план заходів консультативної, методичної, організаційно-

педагогічної роботи з батьками вихованців щодо безпеки життєдіяльності у період військовий дій.

 

10.2022

 

 

вихователі

 

 

12

 

Використовувати територію ЗДО з метою закріплення навиків поведінки у дітей в умовах загрози і виникнення надзвичайних ситуацій.

 

 

протягом року

 

вихователі

 

 

13

 

Залучати працівників поліції, протипожежної безпеки до проведення різноманітних заходів щодо охорони життя і здоров’я дітей.

 

 

протягом

року

 

директор,

вихователь - методист

 

 

14

 

Перевірка всіх приміщень ЗДО, території (особливо вентиляційних колодязів) з метою виявлення небезпечних предметів, що загрожують життю і здоров’ю дітей.

 

 

щоденно

 

 

директор,

завгосп

 

15

Надавати інформацію та поширювати інформаційно-освітні матеріали

оновленого довідника «У разі надзвичайної ситуації або війни», в якому

зібрані поради, як захистити себе у надзвичайній ситуації.

протягом року

директор,

вихователь - методист

 

 

 

План заходів щодо охорони дитинства

на 2022-2023 н. р.

№ п/п

Зміст роботи

   Термін виконання

Відповідальні

 

Примітка

Організаційна робота

 

1

 

Доповнити банк даних з правового застосування в ЗДО Закону України «Про охорону дитинства», Конвенції ООН про права дитини, законодавства України в галузі освіти, в частині збереження фізичного, духовного, психічного здоров’я та поваги до людської гідності дитини та інших нормативно – правових актів щодо запобігання насильства над дітьми.

 

 

 

 

 

протягом року

 

 

 

вихователь-

методист

 

 

2

 

Визначити категорії родин, що вимагають індивідуального підходу, таких як неблагонадійні, неповні, багатодітні, молоді, родини біженців, родини, які мають всиновлених дітей або дітей під опікою.

 

 

 

 

вересень

 

директор

 

вихователь-

методист

 

вихователі

 

 

3

 

Організувати профілактичну роботу з родинами «соціального ризику», спрямовану на попередження бездоглядності й безпритульності дітей.

 

 

 

протягом року

 

 

вихователі

 

 

4

 

З метою залучення уваги батьків і громадськості на забезпечення рівних стартових умов для подальшого навчання дітей, не охоплених дошкільною освітою, провести рекламну кампанію (рекламні оголошення, інтерв’ю, звертання до населення) тощо.

 

 

 

 

 

 

протягом року

 

 

директор

 

вихователі

 

батьки

 

 

5

 

Забезпечити надання необхідної соціально – психологічної допомоги та вжиття заходів щодо реабілітації дітей, що зазнали різні форми насильства у сім’ї та дошкільному навчальному закладі.

 

 

 

за потребою

 

 

 

 

вихователь-

 

вихователь-

методист

 

вихователі

 

 

 

 

6

 

В кожній групі доповнити куточки державної символіки (Гімн, Прапор, Герб), стенди з пам’ятками для батьків, папки «Правове виховання», нормативно – правові акти, консультації тощо та куточки з правової тематики.

 

 

 

 

І квартал

 

 

 

вихователі

 

 

 

7

 

Доповнити необхідною інформацією стенд «Права маленької людини».

 

 

листопад

 

вихователь-

методист

 

 

8

 

Провести Тиждень Безпеки життєдіяльності дитини .

 

Жовтень

травень

 

вихователь-

методист

 

 

 

Інформаційно – методичне забезпечення

 

9

Організувати роботу консультаційного пункту з використанням банку даних з правового застосування в ЗДО Закону України «Про охорону дитинства», Конвенції ООН про права дитини, законодавства України в галузі освіти із моделюванням ситуацій із правового виховання.

 

 

 

систематично

 

 

 

директор

 

 

методист

 

 

 

10

 

 

Провести консультації:

- «Ознайомлення з державною програмою розвитку дітей «Українське долшкілля»».

- «Дитячі вікові кризи».

- «Психолого-педагогічна вправність дорослих: вчимося бути разом з дитиною».

- «Інноваційні форми взаємодії ЗДО та родини».

- «Гра – ефективний засіб виховання самостійності дитини дошкільного віку».

- «Система заходів з профілактики жорстокого поводження з дітьми в родинах».

- «Чого бояться наші діти».

- «Дорослий у становленні особистості дитини».

 

 

 

вересень

 

 

жовтень

листопад

 

 

січень

 

лютий

 

 

березень

 

 

 

квітень

 

травень

 

 

 

 

 

вихователь-

методист

 

11

Анкетування вихователів (форма поведінки з дітьми).

 

березень

вихователь-

методист

 

 

12

 

Тематична виставка «Свобода дитини в незалежній державі на основі статей Конвенції ООН про права дитини» (наочність).

 

 

травень

 

 

вихователі

 

 

Організована діяльність з дітьми

 

13

 

Тематичні бесіди, заняття:

- «Уроки чемності для хлопчиків та дівчаток».

- «Десять «Не можна» (що ми повинні знати і виконувати).

- «Україна – моя держава»

- «Я закликаю до розмови» (позитивні вчинки).

- «Кожен має право на життя та ім’я».

- «Чим я особливий».

- «Я та моя небезпека»

- «Найбільше багатство – здоров’я».

- «Правова абетка».

 

 

вересень

 

жовтень

 

листопад

грудень

 

січень

 

лютий

березень

квітень

 

травень

 

 

 

 

 

 

 

вихователі

 

 

14

 

Організація дидактичних ігор з правового виховання.

 

 

протягом року

 

вихователі

 

 

15

Читання художньої літератури, вивчення віршів з тематики правового виховання.

 

 

протягом року

 

вихователі

 

 

16

 

Тематичні виставки:

- «Права маленької людини».

- «Право на житло».

 

 

жовтень

квітень

 

 

вихователі

 

 

17

Розваги:

- Ляльковий театр «Кицькин дім».

- «1 Червня – День захисту дітей».

 

 

листопад

 

червень

 

муз.керівник

 

інстр. з фіз. виховання

 

 

Робота з батьками

 

18

 

Батьківський лекторій:

- «Конвенція про права дитини».

- «Ознайомлення з Законом України про охорону дитинства».

-  «Декларація прав дитини».

 

 

 

жовтень

 

січень

 

 

березень

 

 

 

вихователь-

 

методист

 

 

19

 

Консультації :

- «Безпека дитини в ЗДО та родині»

- «Жорстоке поводження з дітьми: що це?»

 

 

 

лютий

 

 квітень

 

 

методист

 

вихователі

 

 

20

 

Анкетування батьків «Діти та їх права».

 

 

квітень

 

вихователі

 

 

21

 

Інформаційні вісники по тематиці.

 

 

щоквартально

 

методист

вихователі

 

                 

 

Логін: *

Пароль: *